De vereniging voor PCBO Dantumadiel zoekt met ingang van 1 februari 2018 een

Intern Begeleider (wtf 0,6)

voor haar christelijke basisscholen De Wel in Broeksterwâld en De Tarissing in Rinsumageast. Het betreft een combinatiefunctie; voor elke school is wtf 0,3 beschikbaar.

De Vereniging voor PCBO Dantumadiel verzorgt onderwijs aan de zeven protestants christelijke basisscholen in de gemeente Dantumadiel. De scholen binnen PCBO Dantumadiel zijn in ontwikkeling, iedere school op zijn eigen specifieke manier, maar altijd betrokken bij mens en samenleving. Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs is de kerntaak in onze vereniging. Alle andere genoemde beleidsterreinen staan daar ten dienste van en zijn daarmee voorwaardenscheppend. Ons onderwijs wordt gegeven vanuit de inspiratie van de Bijbel. Veiligheid, geborgenheid en respect zijn daarin belangrijke waarden. In een dergelijke omgeving kunnen de kinderen zich ontwikkelen. Zelfstandigheid en ook de eigen verantwoordelijkheid van het kind voor het eigen leerproces moeten worden gestimuleerd. Elk kind is mede-eigenaar van het leerproces. Elke leerkracht bewaakt de kerndoelen PO en biedt ruimte voor ontwikkeling en het welbevinden van elk individueel kind.

Zorgbeleid en –structuur

Uitgangspunt voor alle scholen die aangesloten zijn bij onze schoolvereniging is om ieder kind een passend onderwijsarrangement aan te bieden, hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school binnen onze vereniging. De IB’er ondersteunt de leerkrachten in de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes.De ondersteuningsstructuur bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk hetonder­steunings­­team op schoolniveau, het bovenschools ondersteuningsteam en het integraal disciplinair overleg.

Bovenschools Ondersteuningsteam

Het bovenschools ondersteuningsteam (BOT) bestaat uit alle Intern Begeleiders binnen PCBO Dantumadiel. Het BOT is als team verantwoordelijk voor alle ondersteuningsvragen van leerkrachten en leerlingen binnen de vereniging. De coördinatie is in handen van de Centrale Intern Begeleider (CIB-er).

Integraal disciplinair overleg

Bij een integraal disciplinair overleg (IDO) zijn de CIB-er, de orthopedagoog, jeugdgezondheidszorg en de toeleverende of ontvangende intern begeleider aanwezig. Op verzoek kunnen ook schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg en/of anderen aanschuiven. De coördinatie van het IDO wordt geregeld door de CIB-er.

Wij zoeken een enthousiaste ondernemende Intern Begeleider die

 • ruime ervaring heeft als Intern Begeleider;
 • een opleiding heeft als Intern Begeleider (bij voorkeur Master SEN);
 • (de uitvoering van) beleid voorbereid, de ontwikkelingen volgt op het gebied van zorgbeleid en de leraren hiervan op de hoogte houdt;
 • verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid op beide scholen;
 • een (ervaren) coach is, die leraren op een positief kritische manier kan begeleiden en ondersteunen;
 • oog heeft voor talent, voor het leren en de creatieve gaven van onze leerlingen;
 • zicht heeft op onderwijsbehoeften van onze leerlingen, toekomstgericht wil meedenken met onze scholen  en positief en duidelijk kan communiceren met kinderen ouders en collega’s;
 • kennis heeft van opbrengstgericht werken en passend onderwijs en
 • een proactieve houding heeft, systematisch en cyclisch kan werken.

Wij bieden

 • enthousiaste en bevlogen schoolteams die hard werken aan de eigen professionaliteit;
 • de mogelijkheid uw talent te ontwikkelen en in te zetten;
 • de mogelijkheid om mee te denken en werken aan beleidsontwikkeling op verenigingsniveau;
 • een professionele organisatie;
 • een prettige werkomgeving en
 • LB-schaal afhankelijk van opleiding en ervaring.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met Gerrit Visser, beleidsmedewerker P&O via 0519-221702 of 06-81196128 of met Gert van Tol, algemeen directeur via 0519-221702 of 06-13147902.

Uw reactie ontvangen wij graag vóór 4 december 2017. U kunt uw sollicitatiebrief met CV mailen aan Alie Meindertsma via info@pcbodantumadiel.nl. Bij haar kunt u ook een informatiepakket opvragen.

Procedure

 • selectie op woensdagochtend 6 december 2017;
 • 1e gespreksronde benoemingscommissie op woensdagmiddag 13 december;
 • 2e  gespreksronde benoemingscommissie op dinsdagochtend 19 december;
 • (eventueel) assessment;
 • het streven is erop gericht om de procedure nog voor de kerstvakantie af te ronden.

 

VPCBO Dantumadeel (7 scholen), VCBO Kollumerland (8 scholen) en  St. CBO Dongeradeel (16 scholen) hebben een gezamenlijke vervangerspool. Ter versterking hiervan zijn wij op zoek naar 

INVALLEERKRACHTEN BASISONDERWIJS

Brede inzetbaarheid is een pre, maar ook als je alleen wilt invallen in bepaalde groepen of op bepaalde scholen kun je reageren.

Wat vragen wij:

 • Bewuste keuze voor christelijk onderwijs;
 • Volledig bevoegd, bij voorkeur ook voor het geven van bewegingsonderwijs (geen "must");
 • Enthousiast, gemotiveerd en flexibel met een positieve werkhouding.

Wat bieden wij:

 • Inschrijving in een online vervangerspool, waarin je zelf voorkeuren en beschikbaarheid kunt aangeven;
 • Moderne scholen van klein tot groot;
 • Ondersteuning door directie en collega’s;
 • Bij kortdurende invalbeurten geen extra taken en werkzaamheden.

Je sollicitatiebrief, waarin je ingaat op wat wij vragen, kun je per e-mail insturen naar: info@pcbodantumadeel.nl.
Maandelijks vinden er gesprekken plaats met potentiële invallers.

 

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur