Centrale eindtoets

In het schooljaar 2014-2015 is het voor ( bijna) alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. Alleen leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn, meervoudig gehandicapt zijn of korter dan 4 jaar in ons land wonen en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen hoeven de toets niet te maken. De overheid stelt hiervoor de z.g. centrale eindtoets PO beschikbaar.De afname is in de periode half april - half mei.
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen. Als ondersteuning van het schooladvies maken al onze scholen gebruik van de z.g. plaatsingswijzer Friesland. Meer informatie vindt u op: http://plaatsingswijzer.nl/pagina/11/plaatsingswijzer-voor-ouders.html en www.centraleeindtoets.nl.
Tevens kunt u terecht bij de directies van onze scholen voor informatie over de nieuwe werkwijze van advisering VO.

 

 

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur