PCBO Studiedagen

04-11-2015: Studiedag ICT & 21st Century Skills

Nadere informatie volgt.

02-10-2014: Studiedag Talentontwikkeling.

De vereniging van protestants christelijke basisscholen in Dantumadiel organiseerde op 2 oktober 2014 voor haar leerkrachten een studiedag over talentontwikkeling binnen het passend onderwijs. Algemeen directeur Klaas Fokkinga koppelde in zijn openingswoord de verenigingsmissie " kwaliteit en saamhorigheid" aan de verantwoordelijkheid van de medewerkers voor een optimale zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Eleonoor van Gerven hield een boeiende lezing over passend onderwijs voor begaafde leerlingen. In haar openingslezing ging ze in op het proces dat leidt van aanleg tot uitblinken. Daarna volgden een viertal workshops. Van Gerven ging dieper in op het uitgangspunt dat onderwijs voor alle kinderen zo uitdagend moet zijn dat zij daardoor in een leersituatie terecht komen. En hoe creëer je dan voor de begaafde leerlingen zo’n uitdagend pedagogisch-didactisch klimaat. In de workshop over executieve vaardigheden ging Anita de Jong dieper in op de vraag hoe je op deze vaardigheden een beroep kunt doen m.b.t. taken in de zone van naastgelegen ontwikkeling. Lidy Torenbeek legde de redenen uit hoe het kan dat meer- en hoogbegaafde leerlingen soms een (zeer) grote achterstand oplopen, in het zorgarrangement terechtkomen, en uiteindelijk met een niet ontdekt of niet ontwikkeld VWO-potentieel laag in het VMBO terecht komen. Maar ze gaf ook tips hoe je dit kunt voorkomen. Tenslotte verzorgden Nicole de Boer en Anna de Vries verzorgden een workshop over hoe om te gaan met ‘hoogbegaafdheid in zicht’, het door alle scholen te gebruiken screeningsinstrument. Tijdens deze leerzame dag kregen de schoolteams prima handvatten aangereikt om mee verder te kunnen in de dagelijkse praktijk. Voor foto's zie het fotoalbum.

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur