Plusklas

Onze vereniging heeft twee plusklassen waar geselecteerde leerlingen van onze scholen één of twee dagdelen per week bijelkaar komen.

Wat is een bovenschoolse plusklas?
Een plusklas is een onderwijsvoorziening buiten de reguliere onderwijsgroep. Er wordt binnen PCBO Dantumadeel gestreefd naar zoveel mogelijk passende ondersteuning binnen de reguliere basisschool. Voor een kleine groep leerlingen waar dit niet te realiseren is binnen de dagelijkse onderwijspraktijk bestaat er de bovenschoolse plusklas. Deze leerlingen hebben behoefte aan een vaste groep ontwikkelingsgelijken, waarmee ze iets meer kunnen doen dan in de vaste groep mogelijk is. Een plusklas is wat anders dan een verrijkingsklas. In de verrijkingsklas worden zowel slimme als hoogbegaafde leerlingen geplaatst. In een plusklas worden uitsluitend hoogbegaafde leerlingen toegelaten.
In de plusklas wordt in eerste instantie het bevorderen van het welbevinden als belangrijk speerpunt gezien. Het doel is dat een kind met plezier naar school gaat, zijn eigen sterke en zwakke kanten leert kennen en van daaruit komt tot een evenwichtige ontwikkeling.Daarnaast wordt een kind uitgedaagd en gestimuleerd om sociale, intellectuele en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. In de plusklas wordt dit gedaan door contact met gelijkgestemde leerlingen te leggen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de leerstrategieën, ook wel ‘leren leren’ genoemd. Hierbij worden onder andere de executieve vaardigheden aangeleerd, die men nodig heeft om doelgericht en planmatig te werken. De leerling wordt bewust gemaakt van het feit dat intelligentie iets is dat kan groeien als je er aandacht aan besteedt. De activiteiten binnen de plusklas sluiten aan bij de interesses en behoeften van het kind. Intelligentie heeft te maken met iets leren (iets opbouwen), minder met presteren (bewijzen). 

Meer informatie is op onze scholen verkrijgbaar.

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur