Tevredenheidspeiling

Vierjaarlijks wordt door PCBO Dantumadeel een tevredenheidsonderzoek gedaan door het Bureau voor praktijkgericht onderzoek te Groningen. De peiling wordt gehouden onder leerlingen en ouders. In heel Nederland hebben in totaal 145445 leerlingen van circa 1612 vergelijkbare scholen aan deze peiling meegewerkt. Deze scholen dienen als referentiegroep. De voornaamste uitkomsten eind 2014 van de zeven scholen gezamenlijk worden hieronder kort samengevat.

Leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is 8.0. De scholen van PCBO Dantumadeel scoren een gemiddelde van 7.7. De waardering van de leerlingen is daarmee ’ruim voldoende’. Van de leerlingen geeft 38 procent aan dat zij het leuk vinden om naar school te gaan (landelijk is dit 45%). Verder vindt 72 procent dat je op school veel leert (landelijk zegt 75% dit van de eigen school). Volgens 78 procent van de leerlingen zijn de ouders zeer tevreden over onze school, 4 procent denkt echter dat hun ouders niet zo tevreden zijn.

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen

In heel Nederland hebben in totaal 219405 ouders en verzorgers bij circa 2530 metingen onder vergelijkbare scholen aan deze peiling meegewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep. De enquête geeft eveneens een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de scholen van hun kinderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.5. De scholen van PCBO Dantumadeel scoren (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.3. De waardering van de ouders is daarmee ’ruim voldoende’. Van de ouders geeft 90 procent aan dat men zich goed thuis voelt op de school (landelijk is dit 87%). Verder zou 74 procent andere ouders aanraden hun kind naar de scholen van PCBO Dantumadeel te sturen (landelijk zou 76% andere ouders de school van hun kind aanraden). Volgens 64 procent van de ouders staat de school goed bekend in het dorp, 14 procent van de ouders is het daar niet mee eens. Van de ouders is 90 procent tevreden over de vorderingen die hun kind maakt, 7 procent daarentegen is ontevreden over de vorderingen op school. Dit is ongeveer gelijk aan het landelijk aantal ontevredenen (6%).

De ouders geven de waardering ’ruim voldoende’ ten aanzien van ’Kennisontwikkeling’. De gemiddelde score van de scholen van PCBO Dantumadeel is 7.3 op een schaal van 1 tot en met 10 (de gemiddelde landelijke score is 7.5).

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur