Bestuur

Het Verenigingsbestuur PCBO Dantumadeel bestaat uit vijf personen. Het bestuur realiseert haar doelstellingen vanuit de besturingsfilosofie “Besturen-op-hoofdlijnen”, hetgeen inhoudt dat zij het strategisch beleid (beleidsrichtingen voor de komende 4 jaar) en het operationeel beleid (beleidskader voor een kalenderjaar voortkomend uit het strategisch beleid) vaststelt en dit laat uitvoeren door het management (de algemeen directeur en de schooldirecteuren).

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

voorzitter: Willem van der Kooi, Feanwâlden

lid: Binnie Damstra-Hoekstra, Driezum

lid: Romke Hekstra, Damwâld

lid: Sjoerd Postma, Damwâld

lid: vacature

Bezoekadres:

Altenastreek 66
9101 BA Dokkum

Postadres:
Postbus 203
9100 AE Dokkum

Telefoon:
0519 - 221702

Openingstijden
kantoor:

Maandag:
08:00-14:00 uur

Dinsdag:
08:00-14:00 uur

Donderdag:
08:00-14:00 uur